Friday, 23 July 2021

Malta Gaming Authority ลดเปอร์เซ็นต์ RTP จาก 92% เป็น 85%

ตู่

เขา Malta Gaming Authority (MGA) กำลังเผยแพร่การแก้ไขไปยัง มาตรา 22 ของคำสั่งคุ้มครองผู้เล่น เพื่อปรับปรุงขั้นต่ำ กลับสู่ผู้เล่น (‘RTP’) เปอร์เซ็นต์ที่ใช้กับผู้รับใบอนุญาตในทุกภาคส่วน

การแก้ไขประกอบด้วย การลดเปอร์เซ็นต์ RTP ขั้นต่ำที่มีอยู่ ใช้ได้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ จาก 92% เป็น 85%.

ผู้ได้รับอนุญาตทุกคนจะได้รับการเตือนว่า กฎของเกมจะต้องพร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่น. การเสนอขายเหล่านั้น บริการออนไลน์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎของเกมจะต้องแสดงอย่างสมบูรณ์ไม่เกินหนึ่งคลิก จากหน้าที่สามารถเล่นเกมได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเกมที่เล่นหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งบนอุปกรณ์ที่รองรับผู้ได้รับอนุญาตจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎของเกมนั้นแสดงต่อผู้เล่นไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก่อนการเดิมพันครั้งแรกของผู้เล่นในเกม ข้อกำหนดนี้ใช้ได้กับไซต์บนมือถือและแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเท่าเทียมกันตาม MGA

ในเดือนพฤษภาคม 2564 MGA ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแบบปิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ดำเนินการ B2C และ B2B การปรึกษาหารือช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับมุมมองที่ผู้เข้าร่วมการปรึกษาหารือในแง่ของเปอร์เซ็นต์ RTP ที่เหมาะสมและผลกระทบที่เป็นไปได้อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปยังเกณฑ์ RTP ขั้นต่ำในการเสนอผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และตำแหน่งการแข่งขัน

นอกจากนี้ MGA ยังได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับการบังคับใช้เปอร์เซ็นต์ RTP ในเขตอำนาจศาลที่เลือก ทั่วทั้งสหภาพยุโรป (‘EU’) และนอกสหภาพยุโรป. สามารถดูสรุปผลของการปรึกษาหารือรวมถึงงานวิจัยที่ดำเนินการโดย MGA ได้ใน เอกสารนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขเปอร์เซ็นต์การกลับสู่ผู้เล่นขั้นต่ำซึ่งกำลังเผยแพร่ควบคู่ไปกับการแก้ไขคำสั่ง MGA กล่าวว่าจะเผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติมของ Directive ในช่วงเวลาที่กำหนด

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา